vLEI Credentials

vLEI (Verifiable Legal Entity Identifier)-credentials er en avansert komponent i det bredere LEI-systemet, utviklet for å gi organisasjoner en verifiserbar digital identitet i den digitale verden. vLEI-systemet, administrert av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), går lenger enn bare å identifisere organisasjoner. Det knytter enkeltpersoner til organisasjoner gjennom spesifikke credentials. vLEI credentials er utviklet i samsvar med ISO 5009, med mål om å forbinde organisasjoner med fysiske personer og deres organisatoriske roller eller engasjementer.

vlei credentials
Bilde av GLEIF, brukt under CC BY.

Official Organization Role (OOR) vLEI Credential

OOR-vLEI credentials er designet for å elektronisk knytte enkeltpersoner til organisasjoner basert på deres offisielle roller, som administrerende direktører, styremedlemmer eller andre autoritative posisjoner. Disse credentials gir digital verifisering av en persons tilknytning til en organisasjon. Dette sikrer at når noen representerer eller tar beslutninger på vegne av en organisasjon, kan deres autoritet elektronisk verifiseres.

OOR Credentials er tilgjengelige på gleif.org og kan fås med tillatelse fra den aktuelle OOR Credential-innehaveren.

Engagement Context Role (ECR) vLEI Credential

ECR vLEI credentials, i motsetning til OOR, tilbyr en mer tilpassbar tilnærming ved å tillate organisasjoner å definere spesifikke roller basert på unike kontekster eller engasjementer. Dette inkluderer roller som ‘kunde av’, ‘leverandør til’, eller ‘partner med’, og gir klarhet i forretningssammenhenger. ECR spiller en nøkkelrolle i å forbedre sikkerheten i digitale transaksjoner, redusere svindelrisiko og effektivisere forretningsprosesser ved å tilby en klar og verifiserbar forbindelse mellom enkeltpersoner og organisasjoner.