Chain of Trust

Når det gjelder digital sikkerhet, spiller begrepet «chain of trust» (tillitskjede) en sentral rolle. Det refererer til en rekke systemkomponenter og -operasjoner som alle fungerer korrekt og sikkert. Denne tilliten etableres gjennom strenge verifiseringsprosesser som sikrer at hvert ledd i kjeden oppfører seg som forventet. I denne artikkelen ser vi nærmere på tillitskjeden, dens betydning og hvordan den brukes i ulike digitale scenarier.

Definisjon
Tillitskjeden er en hierarkisk modell der hver komponent eller operasjon i systemet går god for integriteten og sikkerheten til den påfølgende komponenten. Denne kjeden starter med en tillitsrot, som i seg selv er pålitelig i kraft av sin natur eller valideringsmetode.

Nøkkelkomponenter
Root of Trust (RoT): Dette er utgangspunktet for kjeden. Det er en kilde som man ubetinget kan stole på, ofte innebygd i maskinvare, noe som sikrer at systemet starter i en kjent, sikker tilstand.
Trust Anchors: Dette er autoritative enheter som det forutsettes at man har tillit til. De danner grunnlaget for andre tillitsrelasjoner.
Certifikater: Digitale sertifikater, utstedt av Certificate Authorities (CA), garanterer ektheten til et nettsted eller en programvare.
Sluttenheter: Dette er de siste komponentene eller operasjonene i kjeden, for eksempel programvareapplikasjoner eller sluttbrukerenheter.
Betydningen av tillitskjeden
Sikkerhetsgaranti: Ved å sikre at hvert ledd i kjeden er verifisert og klarert, gir tillitskjeden et robust sikkerhetsrammeverk.
Dataintegritet: Garanterer at data ikke har blitt manipulert under overføring eller lagring.
Autentisering: Tillitskjeden autentiserer enheter og sikrer at brukere, enheter eller systemer er den de utgir seg for å være.
Non-repudiation: Sikrer at en gjennomført transaksjon ikke kan benektes av noen av de involverte partene.

Applikasjoner
Secure Boot: I databehandling bruker sikker oppstart tillitskjeden for å sikre at all programvare som lastes inn under oppstartsprosessen, er pålitelig og ikke har blitt manipulert.
Digitale sertifikater: Ved nettsurfing skaper SSL/TLS-sertifikater en tillitskjede fra en pålitelig sertifiseringsinstans til et nettsted, noe som sikrer nettstedets autentisitet.
Signering av programvare: Programvareutviklere signerer programmene sine ved hjelp av en tillitskjede for å verifisere at programvaren ikke har blitt endret siden den ble laget.